Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna světelných zdrojů ve Středočeské vědecké knihovně za LED technologie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2023 15.06.2023 18:00
Zpracování dokumentace skutečného provedení staveb areálu Středočeské vědecké knihovny v Kladně metodou BIM
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2023 15.06.2023 18:00
Odvlhčení učeben a místností v přízemí budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 26.06.2023 10:00
Výmalba chodeb a oprava omítek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2023 15.06.2023 14:00
Výměna oken včetně parapetů - pavilóny A+B v domově mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 28.06.2023 10:00
Ubytování letní tábor Putování kolem světa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2023 15.06.2023 10:00
Rekonstrukce a modernizace odborné učebny, přípravny a chemické laboratoře - nákup IT techniky- dodávky a stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 26.06.2023 09:00
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 2022 - Lůžka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2023 14.06.2023 23:00
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 2022 - přístroje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2023 14.06.2023 23:00
“OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ – WC”-Rekonstrukce sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2023 26.06.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kalspot – opakování 2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 26.06.2023 10:00
Vozidla hrazená z dotace MZdr ČR na krizovou připravenost ZZS SK 2023
nadlimitní Zadáno 13.06.2023 30.06.2023 10:00
Nákup IT vybavení do počítačové učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 27.06.2023 12:00
Zateplení budovy školy a střechy - Zruč n/S.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 27.06.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vinařická hora
podlimitní Zadáno 12.06.2023 10.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016