Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda: Chytré zastávky - modernizace zastávkového informačního systému na území Středočeského kraje v oblasti telematiky v rámci dotačního nástroje Integrované teritoriální investice
nadlimitní Vyhodnoceno 05.02.2024 25.03.2024 13:00
Dodávka a instalace klimatizační jednotky do serverovny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.02.2024 02.02.2024 09:00
„Realizace akustických opatření“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2024 09.02.2024 10:00
Svoz a odvoz děl
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.02.2024 01.02.2024 10:00
dodávka mléka a mléčných výrobků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.01.2024 31.01.2024 15:00
Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 - kácení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2024 12.02.2024 09:00
III/0096 I/9 – Kojetice – II/101 (III/0096 Kojetice, km 0,000 – 0,838)
podlimitní Zadáno 31.01.2024 07.03.2024 11:00
II/331 Sojovice - Dvorce
podlimitní Zadáno 31.01.2024 19.02.2024 10:00
Interaktivní displeje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2024 09.02.2024 12:00
II/174 Březnice, most ev.č. 174-006
podlimitní Zadáno 31.01.2024 01.03.2024 09:00
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) k záměru: Stavební úpravy školního zařízení,Pod Šachtami 336, 261 01 Příbram
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.01.2024 31.01.2024 08:00
Nákup multifunkční pánve do školní kuchyně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.01.2024 31.01.2024 00:00
Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje
podlimitní Zadáno 30.01.2024 15.02.2024 10:00
III/2421 Velké Přílepy
podlimitní Zadáno 30.01.2024 15.02.2024 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2024 27.02.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016