Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/11811 Lhota u PB - Obecnice
podlimitní Zadáno 21.03.2024 11.04.2024 09:00
III/12530 Žíšov - Drahobudice
podlimitní Zadáno 21.03.2024 17.04.2024 09:00
II/114 Trnová most směr Hradec
podlimitní Zadáno 21.03.2024 12.04.2024 09:00
III/11417 Suchodol
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2024 05.04.2024 09:00
III/10134 Chýňava
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2024 12.04.2024 10:00
III/00310 Průhonice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2024 04.04.2024 09:00
Výměna oken
podlimitní Zadáno 20.03.2024 09.04.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Všetatská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stráně u splavu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stará Jizera
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Smečno
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
Nákup ručního nářadí, nástrojů, spotřebního materiálu do dílen, dílenského nábytku, elektrického nářadí a ochranných prostředků 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 04.04.2024 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Sládkova stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Přílepská skála
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016