Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti objektu Domova Hačka se sídlem v Olešce - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2018 16.10.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu Domova Hačka se sídlem v Olešce – TDS + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2018 12.10.2018 11:00
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění pro skupinu B,C a T
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 10.10.2018 13:00
Rekonstrukce výtahu - havarijní stav
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2018 11.10.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou – Energetický posudek a administrace žádosti
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 03.10.2018 09:00
Oprava vinylových podlah v budově č.p.40 DS Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 08.10.2018 10:00
Oprava elektroinstalace v nájemním bytě budovy č.p.33 Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 05.10.2018 10:00
Projektová dokumentace vodovodu, kanalizace,požárního vodovodu a elektro rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 10.10.2018 10:00
Praktická výuka autoškoly skupiny B a T
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 11.10.2018 10:00
ISŠT Mělník: Učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - konektivita
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 08.10.2018 09:00
„Oprava vchodu u vjezdu pro HZS“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 02.10.2018 12:00
Oprava obvodové zdi u DOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 13:00
Oprava koupelny v chráněném bydlení Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 13:00
„Zajištění praktického výcviku řízení B a C 2018/2019“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 27.09.2018 11:00
Oprava zámkové dlažby v areálu domova
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016