Veřejná zakázka: Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - Propojení Vinařice - Bernardov, TES a EIA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2477
Systémové číslo: P18V00000168
Evidenční číslo zadavatele: VZ-71/18
Datum nákupu / nabídek: 12.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - Propojení Vinařice - Bernardov, TES a EIA
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je vyhotovení technické studie a hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.

1. Technická studie bude zpracována v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, Technická studie bude projednána s objednatelem, dotčenými obcemi, DI Policie ČR.

2. Zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 3.

Oznámení
a) Textová část oznámení
b) Přílohová část oznámení
c) Dokladová část oznámení
d) Ostatní

Oznámení EIA bude zpracováno dle technické studie

3. Technická pomoc objednateli
Technická pomoc objednateli v rozsahu spolupráce s objednatelem a s orgnánem EIA během zjišťovacího řízení a vypořádání připomínek k oznámení

Veřejná zakázka je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury – účelová
dotace pro objízdné trasy pro výstavbu JE Dukovany a JE Temelín).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 924 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky