Veřejná zakázka: III/12133 Chválov propustek a silnice, PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2515
Systémové číslo: P18V00000206
Evidenční číslo zadavatele: VZ-367/17
Datum nákupu / nabídek: 09.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12133 Chválov propustek a silnice, PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci: „III/12133 Chválov propustek a silnice.“
Předmětný propustek se nachází na silnici III/12133, za osadou Chválov, ve směru na Nosetín v km 1,860. Propustek je vystavěn z kamenných žulových neopracovaných bloků kladených na sucho. Krycí deska je tvořena stejnými prvky. Světlost propustku na vtoku je cca 1,0m šířky a 1,3mvýšky. Na výtoku je to cca 0,9m šířky a 1,25m výšky. Volná šířka mezi čelními zdmi je 6,25m.
Silnice v místě propustku je v šíři cca 4m. Výška silnice nad dnem potoka je cca 3m. Vedení silnice v místě propustku je nevyhovující a to s ohledem na šířkové uspořádání a zejména s ohledem na absenci záchytného zařízení, které není možné za současného šířkového uspořádání realizovat.

Požadavky na projektovou dokumentaci:
Projektová dokumentace na rekonstrukci propustku a silnice bude zpracovaná v rozsahu DÚR/DSP/ PDPS včetně DIO dle zákona č. 183/2006 Sb ( stavební zákon ) a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb ( vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb), vyhotovení průzkumu inženýrských sítí , zajištění územního souhlasu včetně stavebního povolení a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN, TKP a TP. Součástí bude též projednání návrhu dopravního značení včetně projednání s dopravním inženýrem PČR (zajištění souhlasného stanoviska) a vyhotovení rozpočtu v cenách ÚRS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 501 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky