Veřejná zakázka: III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9706
Systémové číslo: P22V00000324
Evidenční číslo zadavatele: VZ-129/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.03.2022
Nabídku podat do: 25.04.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je demolice mostního svršku, vybavení, mostovky a části opěr. Na stávající upravenou spodní stavbu budou vybetonovány nové úložné prahy ze žb. C30/37 –XF4 s ocel. kotevními trny prof.16mm. Stávající opěry budou přespárovány a zpevněny hloubkovou injektáží. Nová N.K. bude polorámová, železobetonová. Nová deska mostovky bude v tloušťce 0,7m a zakončená bude oboustranně příčníky výšky 0,85m. V přechodových oblastech budou vytvořeny přechodové desky v délce 3,25m a tloušťce 0,3m. Doplněné příčnými drenážemi DN150 vyvedenými přes křídla. Na mostě bude navržen oboustranný chodník v prům. šířce 1,5m a zádržný systém dle platných TP. Vozovka na mostě bude živičná, třívrstvá, s jednostranným spádem 2,5%. Krycí vrstvou izolace bude MA 11. Mostní závěry jsou řešeny elastomerovými příčnými pásy nad opěrami s řezanou spárou vyplněnou pružnou asfalt. zálivkou. Nově bude opravena i silnice III/23631 do vzdálenosti cca. 15m na obě strany od líce opěr mostu. Podél pravého křídla u OP2 bude realizováno revizní schodiště. Svahy podél zbývajících křídel budou zpevněny žulovými kostkami do betonu. Vlevo za mostem ve směru staničení bude opraven příkop betonovými žlabovkami, které budou ústit přes horskou vpust do vsakovací jímky. Most je dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
Pro předání díla dodá zhotovitel závěrečnou zprávu, zaměření skutečného provedení stavby, protokoly zkoušek dle KZP a DSPS. Pro realizaci prací zajistí zhotovitel RDS, DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 405 781 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky