Veřejná zakázka: III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici, 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 941
Systémové číslo: P17V00000225
Evidenční číslo zadavatele: VZ-211/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.06.2017
Nabídku podat do: 21.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici, 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici, 2. etapa“.

Výstavba nového mostního objektu na místě původního mostu odstraněného v 1.etapě. Most je navržen jako spojitý jednotrámový předpjatý betonový o 2 polích v celkové délce 51,50 m a celkové šířce 8,10 m, založený plošně na skalním podkladě. Celková délka úpravy komunikace na mostě a předpolích je 110 m.

Stavba je členěna na stavební objekty:
• SO 181 Dopravně inženýrská opatření
• SO 201 Most ev.č. 00323-1a
• SO 451 Ochrana kabelů ve SDP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 852 564 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky