Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici, 2. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici, 2. etapa“.

Výstavba nového mostního objektu na místě původního mostu odstraněného v 1.etapě. Most je navržen jako spojitý jednotrámový předpjatý betonový o 2 polích v celkové délce 51,50 m a celkové šířce 8,10 m, založený plošně na skalním podkladě. Celková délka úpravy komunikace na mostě a předpolích je 110 m.

Stavba je členěna na stavební objekty:
• SO 181 Dopravně inženýrská opatření
• SO 201 Most ev.č. 00323-1a
• SO 451 Ochrana kabelů ve SDP.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 21.06.2017 09:00
Datum zahájení: 01.06.2017 16:00