Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici, 2. etapa
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2017 15:53:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 3


Přílohy
- Vysvětlení ZD 1 -3.pdf (177.14 KB)