Veřejná zakázka: III/1051 Psáry, homogenizace II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8696
Systémové číslo: P21V00000890
Evidenční číslo zadavatele: VZ-317/21
Datum zahájení: 30.07.2021
Nabídku podat do: 13.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1051 Psáry, homogenizace II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o komunikaci III. třídy v průtahu obcí Psáry. V předmětném úseku silnice obec Psáry bude ukládat vodovod. V rámci výstavby vodovodu obec Psáry počítá s obnovou povrchu v dotčeném úseku a to v ½ šíři komunikace (soutěžené jako samostatná akce obce). KSÚS Kladno v rámci programu „homogenizace“ zajistí opravu živičného povrchu silnice III/1051 ve zbývající části, převážně ½ vozovky předmětného úseku komunikace. Realizace opravy se předpokládá na základě „Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky“ s obcí, kdy na základě společného VŘ bude vybrán společný zhotovitel jak pro opravu povrchu silnice, který bude financován KSÚS SK, tak i pro Rekonstrukci ulice Kutná, kterou hradí Obec Psáry.
Jednotlivé části výstavby - obnova povrchu v ½ šíři komunikace po výstavbě vodovodu (samostatná akce obce), oprava živičného povrchu silnice ve zbývající části ½ vozovky a Rekonstrukce ulice Kutná, budou soutěžené na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a musí být vzájemně koordinovány.
Oprava bude realizována dle schváleného DIO, jehož projednání a realizace je součástí zakázky. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 438 027 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky