Veřejná zakázka: Stavební úpravy pro přesun zvonů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8241
Systémové číslo: P21V00000438
Datum zahájení: 22.04.2021
Nabídku podat do: 04.05.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy pro přesun zvonů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních úprav východního okenního otvoru zvonového patra Jižní věže Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro umožnění přesunu dvou zvonů Michala a Ludvíka do dílny zvonaře k jejich restaurování. Jedná se tedy o demontáž a zpětnou montáž 2ks rámů dřevěné okenice (rozměry 3,5mx1,5m) včetně žaluziové výplně a revize kotevních prvků (lavičníků), demontáž a zpětná montáž kamenného okenního sloupku, oprava nebo nově provedená profilace hlavy sloupku z umělého kamene a štuku, demontáž a zpětná montáž severní vzpěry štenýřové konstrukce (v případě nutnosti i jižní vzpěry), ohrazení prostoru pod věží pomocí mobilních zábran (zábor 10x3m, délka ohrazení 16m), zabednění okenního otvoru deskami OSB 12mm včetně ochrany proti zatékající vodě pomocí folie kotvené k bednění (po dobu restaurování zvonů), oprava a retušování případných vzniklých trhlin ve fasádě exteriéru i interiéru v okolí okenního otvoru.
Při realizaci předmětu plnění musí vzít zhotovitel v úvahu, že práce budou prováděny na památkově chráněném objektu.
Součástí předmětu plnění je i úklid a likvidace všech odpadů vzniklých při činnosti zhotovitele.
Zadavatel dále upozorňuje, že demontáž a zpětná montáž středního okenního sloupku sdruženého okna bude provedena za dohledu restaurátora, kterého je povinen zajistit na své náklady zhotovitel.
Případné mechanické poškození fasády věže bude řešeno odbornou opravou při dodržení stávajících profilací a finální barevnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 247 934 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00069922
 • Poštovní adresa:
  Barborská ulice 51-53
  28401 Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031992

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Barborská ulice 51-53
28401 Kutná Hora

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky