Veřejná zakázka: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8038
Systémové číslo: P21V00000237
Evidenční číslo zadavatele: vz-18/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007364
Datum zahájení: 26.02.2021
Nabídku podat do: 28.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je obnova krytových vrstev silnic III/1096 a III/6031 v jejich stávajícím směrovém a výškovém vedení. Náplní objektů SO 101 – SO 103 je údržba silnic v celé šíři 5-6 m a pročištění stávajícího systému odvodnění. V trase silnic se nachází úrovňové křižovatky s místními komunikacemi. Na komunikace je dále napojena řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Součástí stavby je dále rekonstrukce propustku (SO 121) v km 1,536 silnice III/6031 pro zajištění správné funkčnosti stávajícího systému odvodnění a zajištění bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci.
Délka úpravy SO 101 (silnice III/1096): 1,990 km
Délka úpravy SO 102 (silnice III/6031 JIH): 1,840 km
Délka úpravy SO 103 (silnice III/6031 SEVER): 1,646 km
Délka úpravy SO 121 (propustek v km 1,536 silnice III/6031): 0,045 km

Stavební úprava silnic III/1096 a III/6031 je navržena v jejich stávajícím směrovém a výškovém vedení a na stávajících pozemcích komunikací. Řešené úseky silnic III/1096 a III/6031 se stýkají na centrální stykové křižovatce v Pyšelých a navazují na samostatný projekt „Pyšely – okružní křižovatka III/6031 x III/1096“

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 56 053 775 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky