Veřejná zakázka: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8020
Systémové číslo: P21V00000219
Evidenční číslo zadavatele: vz-34/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-006902
Datum zahájení: 23.02.2021
Nabídku podat do: 08.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výstavbu Severního obchvatu Jílového u Prahy jako komunikace II/105 v nové trase s napojením na stávající silnice II/104 a II/105 okružní křižovatkou.

Hlavními objekty Severního obchvatu Jílového u Prahy jsou výstavba okružní křižovatky Pražská (SO 101.1 a SO 101.2) s jejím napojením na stávající ulici Na Slunci, dále přeložka sil. II/105 – SO 102.1 a SO 102.2 a okružní křižovatka V Lázních (SO 103) s jejím napojením na stávající silnici II/104 (ul. V Lázních). Dále bude v km 0,330 vybudována místní komunikace (SO 104) propojující Severní obchvat Jílového s ulicí Na Slunci. V rámci výstavby budou také zrealizovány chodníky (SO 105.1 a SO 105.2) a obecní a hospodářské sjezdy (SO 106 a SO 107).
Současně bude vystavěna kanalizace (SO 301.1 a SO 301.2) včetně retenčních nádrží SO 361 SO 362 a SO 363, čímž bude zajištěno odvodnění silničních objektů. V rámci výstavby budou také realizovány vyvolané přeložky inž. sítí – tlakové kanalizace (SO 331), vodovodů (SO 341, SO 342).
Při výstavbě Severního obchvatu budou také realizovány protihlukové zdi (SO 201 – SO 205), dělící stěna SO 206, dále budou realizovány vyvolané přeložky inž. sítí – plynovodu (SO 521, SO 522, SO 523.1 – SO 523.4). Bude realizováno rovněž veřejné osvětlení (SO 441.1 a SO 441.2).
V rámci výstavby je také uvažováno s přeložkou božích muk v km 1,2 (SO 901) a přístřešky autobusových zastávek (SO 902), dále budou položeny chráničky pro inž. sítě v rámci objektu SO 903. Součástí stavby je také výstavba inž. sítí v ul.Na Slunci (dešťová kanalizace - SO 02, splašková kanalizace - SO 03 a vodovod - SO 04).
Realizace objektů přeložek inž.sítí správců ČEZ (SO 411, SO 412, SO 413, SO 422, SO 423, SO 430) a CETIN (SO 451, SO 452, SO 453.1, SO 453.2, SO 454, SO 455, SO 456) budou zajištěny fy ČEZ a CETIN.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 137 117 045 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky