Veřejná zakázka: III/12137 Sedlec, ul. Jetřichovická, rek. silnice a mostu 12137-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7687
Systémové číslo: P20V00001614
Evidenční číslo zadavatele: VZ-414/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2020
Nabídku podat do: 28.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12137 Sedlec, ul. Jetřichovická, rek. silnice a mostu 12137-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce silnice III/12137 v ul. Jetřichovická (provozní staničení 0,000 až 0,187 km) a rekonstrukce mostu ev. č. 12137-1. Bude provedena kompletní obnova komunikace (vybourání asfaltového souvrství, konstrukčních vrstev a jejich obnova a zesílení), položeny nové obruby, upraven přilehlý chodník a odrazný bezpečnostní proužek, obnoveno odvodnění komunikace vč. výměny potrubí dešťové kanalizace. Dále bude provedena kompletní obnova vrchní stavby mostu, spodní stavba mostu bude sanována.
Součástí zakázky je také výměna vodovodního řadu vč. napojení domovních přípojek a výměna veřejného osvětlení.
Předmětná akce vyvolá nutnost přeložky podzemního kabel. vedení NN vč. jeho vymístění z mostu (ČEZ Distribuce a.s.) a přeložku podzemních sdělovacích kabelů (CETIN a.s.).
Součástí zakázky je i realizace DIO a provedení dopravního značení a následná oprava poškození komunikací na objízdných trasách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 406 524 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky