Veřejná zakázka: III/33736 KAMENNÉ MOSTY, MOST ev.č. 33736-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 751
Systémové číslo: P17V00000038
Evidenční číslo zadavatele: vz-505/16
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.01.2017
Nabídku podat do: 15.02.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33736 KAMENNÉ MOSTY, MOST ev.č. 33736-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/33736 KAMENNÉ MOSTY, MOST ev.č. 33736-1“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem veřejné zakázky je sanace mostního objektu, který je tvořený trojicí kamenných kleneb původem ze 14. století. Most je chráněnou kulturní památkou. Všechny klenby, opěry i navazující opěrná křídla jsou z lomového kamene. Celý mosty byl v minulosti opatřen betonovým torkretem (datováno r.1991). Půdorysně je most zakřivený do oblouku.
Bude provedena celková sanace mostu zajišťující prodloužení životnosti mostu, výstavba nového mostního svršku při zachování stávajícího šířkového uspořádání, obnova stávajících zpevnění pod mostem, úprava koryta vodoteče na vtoku i výtoku do vzdálenosti cca 15m pro zlepšení průtokových poměrů. Stavba je členěna na stavební objekty:
• 201 – Rekonstrukce mostu ev.č. 33736-1
• 901 - DIO

Přeložky IS se nepředpokládají. V blízkém okolí mostu se vyskytují zařízení NN (ČEZ) a středotlaký plynovod (RWE) vede v prostoru upravované zádlažby vodoteče. V místě provizorní lávky vede telekomunikační zařízení ve správě O2( –> CETIM). Zhotovitel zajistí přesné vytyčení, označení a provede ochranu IS dle vyjádření jednotlivých správců IS.
Během výstavby bude provoz na mostě zcela omezen + bude zřízena lávka pro pěší.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 415 373 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky