Veřejná zakázka: III/10811 Hřiby - I/12

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7102
Systémové číslo: P20V00001029
Evidenční číslo zadavatele: VZ-380/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.07.2020
Nabídku podat do: 04.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/10811 Hřiby - I/12
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/10811 Hřiby – I/12“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem plnění díla je oprava silnice spočívající v souvislé údržbě, která spočívá v opravě silnice III/10811 při použití následující technologie:
Fréza s vyrovnávkou a novou obrusnou vrstvou, výsprava spodních konstrukčních vrstev. Součástí jsou dále úprava krajnic, čištění příkopů, zpevnění krajnic recyklátem, VDZ a DIO.
Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že návrh DIO bude proveden s důrazem na maximální propustnost dopravy, pokud je to možné a dovolí to šířkové poměry komunikace, bude zachován alespoň jeden jízdní pruh. Dopravní značení objížďky se navrhne podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, TP 65, TP 66 a TP 100.
Vybraný dodavatel (zhotovitel) bude provádět stavební práce na více pracovních místech současně, pro maximální urychlení doby výstavby. Práce na dané zakázce budou prováděny min. od 07:00 do 20:00 hod., včetně víkendů a svátků s cílem minimalizovat dobu DIO.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách uveřejněných na profilu zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 679 793 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz), https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky