Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení BESIP – III/2792 Koryta, úprava křižovatky
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2020 11:49:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.1


Přílohy
- vysvětlení ZD 1.pdf (211.86 KB)