Veřejná zakázka: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6970
Systémové číslo: P20V00000897
Evidenční číslo zadavatele: VZ-264/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-021297
Datum zahájení: 19.06.2020
Nabídku podat do: 15.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Zájmové území stavby se nachází na silnici II/331 v úseku provozního staničení 13,943 – 18,470. Začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III/24417. Konec úpravy je stanoven v křižovatce s ulicí Josefa Truhláře. Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí.

Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice. V průjezdním úseku obce Borek bude doplněn pár autobusových zastávek včetně přístupového chodníku, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Stavba autobusových zastávek navazuje na stavbu „Autobusové zastávky v obci Borek“ pro kterou je vydáno územní rozhodnutí. Součástí stavby je i přechodné a trvalé dopravní značení Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na komunikace uvedenými v části páté vyhlášky ministerstva c. 104/1997 sb. ve znění pozdějších předpisu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 106 101 481 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky