Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Zájmové území stavby se nachází na silnici II/331 v úseku provozního staničení 13,943 – 18,470. Začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III/24417. Konec úpravy je stanoven v křižovatce s ulicí Josefa Truhláře. Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí.

Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice. V průjezdním úseku obce Borek bude doplněn pár autobusových zastávek včetně přístupového chodníku, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Stavba autobusových zastávek navazuje na stavbu „Autobusové zastávky v obci Borek“ pro kterou je vydáno územní rozhodnutí. Součástí stavby je i přechodné a trvalé dopravní značení Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na komunikace uvedenými v části páté vyhlášky ministerstva c. 104/1997 sb. ve znění pozdějších předpisu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.09.2020 10:00
Datum zahájení: 19.06.2020 09:00