Veřejná zakázka: Dílčí výměna splaškové kanalizace v budově DM SOŠ a SOU Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6957
Systémové číslo: P20V00000884
Evidenční číslo zadavatele: 1229/2020/SOVNB
Datum zahájení: 18.06.2020
Nabídku podat do: 03.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dílčí výměna splaškové kanalizace v budově DM SOŠ a SOU Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
CPV-kód 45332300-6 – Instalace a montáž odpadních rozvodů

Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce. Jejím výsledkem bude uzavření Smlouvy o dílo.
Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dílčí výměně splaškové kanalizace dle podmínek podrobně stanovených v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č.2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 3.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 578 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
 • IČO: 14451026
 • Poštovní adresa:
  V Kolonii 1804
  288 02 Nymburk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SOŠ a SOU Nymburk-sekretariát
V Kolonii 1804
288 02 Nymburk

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky