Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dílčí výměna splaškové kanalizace v budově DM SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2020 07:18:37
Předmět Smlouva o dílo

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv č.12338792.