Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dílčí výměna splaškové kanalizace v budově DM SOŠ a SOU Nymburk
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: CPV-kód 45332300-6 – Instalace a montáž odpadních rozvodů

Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce. Jejím výsledkem bude uzavření Smlouvy o dílo.
Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dílčí výměně splaškové kanalizace dle podmínek podrobně stanovených v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č.2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 3.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: SOŠ a SOU Nymburk-sekretariát
V Kolonii 1804
288 02 Nymburk
Kontakt: SOŠ a SOU Nymburk-sekretariát
V Kolonii 1804
Nymburk 28802
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.07.2020 10:00
Datum zahájení: 18.06.2020 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: