Veřejná zakázka: II/101; II/328 (budoucí II/125); II/331 Rekonstrukce vážních míst

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6702
Systémové číslo: P20V00000629
Evidenční číslo zadavatele: vz-268/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.05.2020
Nabídku podat do: 25.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101; II/328 (budoucí II/125); II/331 Rekonstrukce vážních míst
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/101; II/328 (budoucí II/125); II/331 Rekonstrukce vážních míst“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Návrh DIO bude proveden s důrazem na maximální propustnost dopravy. Pokud je to možné a umožní to šířkové poměry komunikace, bude zachován alespoň jeden jízdní pruh pro silniční dopravu. Případná částečná nebo úplná uzavírka silničního provozu a stanovení objízdné trasy bude projednáno s příslušnými silničními úřady podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a technických podmínek TP 65, TP 66 a TP 100.

Na případných stanovených objízdných trasách bude proveden videopasport před převedením dopravy a po ukončení této objízdné trasy za účasti majetkových správců na náklady zhotovitele.

Zhotovitel bude provádět stavební práce na více úsecích současně pro maximální urychlení doby výstavby.
Práce na dané zakázce budou prováděny minimálně v čase od 07:00 do 20:00 hod., včetně víkendů a svátků s cílem minimalizovat dobu DIO.

Součástí závěrečné zprávy o kvalitě bude geodetické zaměření skutečného provedení stavby, obnovy VDZ v barvě a po odvětrání v plastu.

Stavební objekt SO 103.1 na II/328 (budoucí II/125) Kolín-Sendražice bude proveden v první fázi plnění tak, aby mohly být zahájeny práce na instalaci piezoelektrických senzorech a indukčních smyček ve vozovce a zprovoznění s již stávajícím zařízením pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel za pohybu.

Použitá technologie a komponenty budou plně kompatibilní s již stávajícím zařízením:
- systém SYDO Traffic Cross WIM provádí automaticky sčítání dopravy na pozemních komunikacích, klasifikaci vozidel, zjišťování nápravového tlaku a hmotnosti vozidel, celkové a na nápravu, vyhodnocení se provádí z dat získaných senzory ve vozovce a video detekcí, následně dochází k sestavení a zadokumentování přestupků, které jsou postoupeny do dopravně správní agendy příslušného ORP
požadavky:
- napojení indukčních smyček a piezoelektrických senzorů do stávajícího systému - Sčítač CrossWIM, videodetekční systém SYDO Traffic,
s využítím stávajících kabelových prostupů a šachet
- napojení na stávají zdroj napájení 230V/50Hz
- upgrade stávajícího kamerového sytému SYDO Traffic
- funkční zkoušky systému
- kalibrace
- ověření certifikační autoritou

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 892 477 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky