Veřejná zakázka: Opěrná zeď silnice III/11619 v Karlštejně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6699
Systémové číslo: P20V00000626
Evidenční číslo zadavatele: vz-256/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.05.2020
Nabídku podat do: 25.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opěrná zeď silnice III/11619 v Karlštejně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava opěrné zdi na silnici III/11619 v délce 93,4m, v úseku od napojení na silnici II/116 směrem k pěší zóně a části komunikace na opěrné zdi v úseku opravy. Dále je součástí stavby dočasná a definitivní přeložka VO a plynovodu. Překládka CETIN je samostatně mimo náklady stavby.

U parcely v k.ú. Budňany p.č. 455 a 149/1 patřící Prof. PhDr. Marcele Efmertové, CSc., je nutné dle projednání požadavků ke stavebnímu řízení zabezpečit v rámci vedlejších a ostatních nákladů stavby (Ostatní náklady) zakrytí líce opěrné zdi ochranou proti poškození tj. ochrannou konstrukcí ze dřeva. Tyto náklady zapracuje zhotovitel do soupisu prací SO 000 bod č. 1.

Přeložka sítě CETIN bude provedena mimo rozpočet stavby firmou CETIN, kontakt: p. Libor Čára tel. 271 462 234, 606 652 795, e-mail: libor.cara@cetin.cz.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v technické specifikaci a Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 349 174 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky