Veřejná zakázka: II/270 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6675
Systémové číslo: P20V00000602
Evidenční číslo zadavatele: vz-219/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-014988
Datum zahájení: 04.05.2020
Nabídku podat do: 08.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/270 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na provedení záchranného archeologického výzkumu je soutěžena jako jeden celek.

Plnění veřejné zakázky je rozděleno na:
a) Přípravné práce spočívající v provedení geofyzikálního průzkumu, průzkumu detektory kovů a zemních prací v rozsahu rýhování a skrývky pro záchranný archeologický výzkum (Záchranný archeologický výzkum, dále jen ZAV).
b) Terénní část záchranného archeologického výzkumu spočívající v začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, dokumentaci a rozebrání objektů.
c) Zpracování záchranného archeologického výzkumu, zahrnujícího laboratorní ošetření movitých arch. nálezů a zpracování a vyhodnocení movitých a nemovitých nálezů, a předání nálezové zprávy, která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební těžební a jinou činností a odevzdání movitých archeologických nálezů, a to ve smyslu § 21 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
d) Uvedení terénu do původního stavu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 76 685 758 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky