Veřejná zakázka: III/00312 – Čestlice – okr. kř. II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6626
Systémové číslo: P20V00000554
Evidenční číslo zadavatele: VZ-231/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.04.2020
Nabídku podat do: 27.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00312 – Čestlice – okr. kř. II/101 Říčany, I. etapa (km 0,690-3,290)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice III/00312 v úseku, který začíná za hranicí obce Česlice, v prostoru křižovatky s MK vedoucí k dálnici D1 končí v obci Kuří, cca 47 m před křižovatkou se silnicí III/00313. Návrh rekonstrukce komunikace vychází z provedeného diagnostické průzkumu vozovky. Rekonstrukce navržena takto:
Extravilán km 0,675 – 1,430 a km 2,215 – 3,150
- odstranění stáv. asfaltových vrstev v tl. 50 mm, provedení recyklace za studena RS CA a následná pokládka 2 nových hutněných vrstev. Součástí opravy bude sanace krajnic v celém řešeném úseku.
Celkové navýšení nivelety činí 50 mm.
Intavilán km 1,430 - 2,215 a km 3,150 – 3,239
- odstranění stáv. asfaltových vrstev v tl. 100 mm, provedení recyklace za studena RS CA a následná pokládka 2 nových hutněných vrstev. Bez navýšení nivelety.
V extravilánových úsecích bude komunikace odvodněna podélným a příčným sklonem na stávající terén a odtud do podélných odvodňovacích příkopů. Stávající příkopy podél komunikace budou pročištěny, zbaveny náletové zeleně a v případě potřeby reprofilovány. Pročištěny budou i propustky nacházející se v trase komunikace.
V rámci přípravy území bude celkově vyklizeno staveniště, bude odstraněna kolizní náletová zeleň.
Zeleň resp. stromy v blízkosti stavby, které není nutno kácet, budou chráněny dřevěným bedněním před poškozením.
Zajištění a realizace DIO.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 39 521 533 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky