Veřejná zakázka: Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6572
Systémové číslo: P20V00000500
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-015756
Datum zahájení: 05.05.2020
Nabídku podat do: 08.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Tato Veřejná zakázka s názvem „Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou na služby zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení. Na základě tohoto zadávacího řízení bude s pěti (5) vybranými Dodavateli uzavřena Rámcová dohoda, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová dohoda“). Na základě Rámcové dohody budou následně s Dodavateli postupně uzavírány dílčí prováděcí smlouvy, a to způsobem podrobně specifikovaným níže v této zadávací dokumentaci.
Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby specifikované níže pod písm. a) až d):
a) Zpracování vstupní analýzy využití dotací z OPŽP s využitím metody EPC
b) Ověření vstupní analýzy, specifikace energetických opatření a zpracování podkladů pro podání žádosti o podporu včetně případných úprav podkladů do doby vydání právních aktů (o poskytnutí dotace)
c) Zpracování a podání žádostí o podporu z OPŽP včetně případných žádostí o zvýhodněnou půjčku SFŽP, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
d) Příprava podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) zadávaného formou jednacího řízení s uveřejněním (JŘSU) (úplné zadávací dokumentace) pro zadání veřejné zakázky, účast v hodnotící/výběrové komisi a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Odborem krajského investora KÚ

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 49 090 909 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Advokátní kancelář Brodec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy