Veřejná zakázka: III/1016 Strančice – Kunice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6160
Systémové číslo: P20V00000088
Evidenční číslo zadavatele: vz-809/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.01.2020
Nabídku podat do: 14.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1016 Strančice – Kunice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/1016 Strančice - Kunice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Obsahem stavby je rekonstrukce stávající silnice III/1016 ve stávající šířce a směrovém a výškovém vedení v provozním staničení km 0,03 a km 2,02, tj. mezi křižovatkou s III/1015 ve Strančicích a křižovatkou s ulicí Sportovní v Kunicích. Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V úseku od Strančic k autobusovým zastávkám Kunice, U Dálnice (km 0,83) bude uložena odvodňovací drenáž, od této zastávky k mostu přes Kunický potok (km 1,23) bude uložena dešťová kanalizace. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,99 km.
V úseku ZÚ km 0,03 – km 1,16 bude komunikace doplněna o chodník, a to po pravé straně v úseku ZÚ km 0,03 – km 0,88 a po levé straně v úseku km 0,87 – km 1,16.
V úseku ZÚ km 0,03 – km 1,21 bude realizováno nové veřejné osvětlení.
Návrhová rychlost komunikace je 80 km/h v extravilánovém úseku. V intravilánovém úseku se návrhová rychlost mění dle parametrů stávající komunikace – 50 km/h ve Strančicích a v úseku intravilánem Kunic mezi km 0,66 – km 0,88, 30 km/h v úseku km 0,88 až po náves Kunic, 20 km/h v úseku přes náves, 40 km/h v úseku od ul. Dr. Oldřicha po konec úseku.
Šířkové uspořádání rekonstruované komunikace vychází ze stávajícího šířkového uspořádání. Stávající zpevněný jízdní pás je široký průměrně 5,5 m. Návrhová kategorie extravilánového úseku je S 6,5/80 modifikovaná pravostranným doplněním chodníku o šířce 1,5 m místo nezpevněné krajnice. V intravilánovém úseku komunikace plynule přechází do příčného uspořádání MS2 7,5/6,0/50 s nejdříve pravostranným a následně levostranným chodníkem o šířce 1,5 m a od staničení km 0,88 příčné uspořádání MS2 7,0/5,5/30(20,40) se zvýšenou obrubou také na pravé straně vozovky a bez nezpevněné krajnice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 44 664 954 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky