Veřejná zakázka: Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5490
Systémové číslo: P19V00001566
Datum zahájení: 24.09.2019
Nabídku podat do: 18.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené VZMR je zajištění opravy přívodu městského vodovodu do areálu Domova seniorů Nové Strašecí, na akci „Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu“ v provozní budově Domova seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb. Jedná se o dodávky a stavební práce podle dodané
projektové dokumentace. Projektová dokumentace obsahuje všechny potřebné části (situace se zákresem přilehlých objektů, podrobná situace včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a rozvodů vody, podélný profil vodovodní přípojky, kladečské schéma vodovodní přípojky a výkres umístnění vodovodní přípojky. Dále schéma vodoměrné šachty, protože není umístěna v nemovitosti, kde budou opravy prováděny. Dále pak projektová dokumentace obsahuje všechny potřebné stavební a výkopové práce. Součástí projektové dokumentace je také rozpočet stavby a neoceněný výkaz výměr. Soupis všech nutných stavebních prací a materiálu bez uvedení konkrétních značek a specifikací. PD řeší provedení nové přípojky vody od městského vodovodního řadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 248 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb
 • IČO: 71209921
 • Poštovní adresa:
  Křivoklátská 417
  271 01 Nové Strašecí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křivoklátská 417
271 01 Nové Strašecí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky