Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu
Odesílatel Miluše Jůnová
Organizace odesílatele Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71209921]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2019 08:30:28
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči
zadavatel vám tímto oznamuje změnu Zadávací dokumentace. Jedná se o úpravy Výkazu výměr. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k charakteru změn v Zadávací dokumentaci zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek do 18.10.2019 do 10.00 hodin


Přílohy
- Výkaz výměr.xlsx (21.66 KB)