Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění výše uvedené VZMR je zajištění opravy přívodu městského vodovodu do areálu Domova seniorů Nové Strašecí, na akci „Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu“ v provozní budově Domova seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb. Jedná se o dodávky a stavební práce podle dodané
projektové dokumentace. Projektová dokumentace obsahuje všechny potřebné části (situace se zákresem přilehlých objektů, podrobná situace včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a rozvodů vody, podélný profil vodovodní přípojky, kladečské schéma vodovodní přípojky a výkres umístnění vodovodní přípojky. Dále schéma vodoměrné šachty, protože není umístěna v nemovitosti, kde budou opravy prováděny. Dále pak projektová dokumentace obsahuje všechny potřebné stavební a výkopové práce. Součástí projektové dokumentace je také rozpočet stavby a neoceněný výkaz výměr. Soupis všech nutných stavebních prací a materiálu bez uvedení konkrétních značek a specifikací. PD řeší provedení nové přípojky vody od městského vodovodního řadu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Křivoklátská 417
271 01 Nové Strašecí
Kontakt: PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA- ředitelka - 313572608
Mgr. Bohumil Knobloch - 606026013
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.10.2019 12:00
Datum zahájení: 24.09.2019 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: