Veřejná zakázka: „Zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na akci - Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 522
Systémové číslo: P16V00000441
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.08.2016
Nabídku podat do: 05.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na akci - Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace na stavbu depozitáře knihovny a zajištění autorského dozoru v průběhu stavby. Předmět veřejné zakázky zahrnuje:

1. Předprojektovou přípravu
2. Architektonickou studii stavby
3. Zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
4. Zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu
5. Zpracování dokumentace pro provedení stavby, položkového výkazu výměr a položkového rozpočtu
6. Provedení profesních výkonů autorského dozoru při provádění stavby
7. Provedení profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
 • IČO: 00069892
 • Poštovní adresa:
  Generála Klapálka 1641
  272 01 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PODATELNA
SÍDLO : Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky