Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na akci - Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“
Odesílatel Eva Albertová
Organizace odesílatele Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace [IČO: 00069892]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.08.2016 15:18:03
Předmět Výzva

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky.
Součástí této výzvy je Zadávací dokumentace.
Současně Vám byla zaslána výzva i IDS
S pozdravem
Eva Albertová


Přílohy
- Výzva a ZD.pdf (1.03 MB)