Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na akci - Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace na stavbu depozitáře knihovny a zajištění autorského dozoru v průběhu stavby. Předmět veřejné zakázky zahrnuje:

1. Předprojektovou přípravu
2. Architektonickou studii stavby
3. Zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
4. Zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu
5. Zpracování dokumentace pro provedení stavby, položkového výkazu výměr a položkového rozpočtu
6. Provedení profesních výkonů autorského dozoru při provádění stavby
7. Provedení profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PODATELNA
SÍDLO : Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Kontakt: Eva Albertová
257 280 501
albertova@kr-s.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 05.10.2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 30.08.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: