Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na akci - Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“
Odesílatel Eva Albertová
Organizace odesílatele Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace [IČO: 00069892]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2016 10:54:58
Předmět Dodatečné informace č. 1 ze dne 14. 9. 2016

Vážení,
zadavatel reaguje na žádost o dodatečné informace a ty poskytuje v příloze tohoto e-mailu včetně nové verze návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel v důsledku Dodatečných informací č. 1 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 10. 2016 do 9:00 hodin


Přílohy
- Příloha ZD č. 6 - Vzor Smlouvy o dílo_PD_změněná.docx (181.54 KB)
- Dodatečné informace č. 1.pdf (640.23 KB)