Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/272 Starý Vestec, přeložka silnice
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2019 12:29:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 4


Přílohy
- vysvětlení ZD 1-4.pdf (351.60 KB)
- neoceněný soupis prací.xlsx (135.97 KB)
- neoceněný soupis prací.xml (190.74 KB)
- D9 - Detaily PHS.pdf (224.17 KB)