Veřejná zakázka: Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů krajského úřadu (II)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4257
Systémové číslo: P19V00000335
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-019389
Datum zahájení: 10.06.2019
Nabídku podat do: 29.08.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů krajského úřadu (II)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží (HW a SW produkty) a zajištění externích služeb, včetně integrace dodaných komponent a migrace stávajících dat, jehož cílem je vytvoření systému zajišťujícího kybernetickou bezpečnost významných informačních systémů Středočeského kraje a to pomocí implementovaných technologií, které zajistí komplexní monitoring ICT prostředků, kontrolu činností všech registrovaných uživatelů na všech úrovních zpracování dat, sledování datového provozu informační infrastruktury a které budou registrovat útoky na prostředky ICT a průběžně odhalovat případné interní a externí útočníky a nestandardní chování (dále jen též „systém“).
Tento systém má naplnit povinnosti Středočeského kraje vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti a rovněž spojené s podporou implementace povinností zadavatele dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů.Předmět veřejné zakázky je rozdělen na následující logické celky (obsahující implementaci dodávek a související podporu) včetně sdílených služeb kybernetické bezpečnosti a dále služeb, jež bude zadavatel dle čl. III odst. 5.3 Smlouvy o dílo oprávněn (nikoli však povinen) čerpat.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 703 925 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_edit_4257.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky