Veřejná zakázka: Nákup licencí formulářového software a souvisejících služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4154
Systémové číslo: P19V00000232
Datum zahájení: 18.02.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup licencí formulářového software a souvisejících služeb
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Na základě Smlouvy o dílo a licenční smlouvy z roku 2017 obdržel zadavatel právo k užívání (licenci) programového vybavení Software602 FormFlow Server, Software602 FormApps Server (dále též „programové vybavení“). Na této platformě zadavatel provozuje stěžejní aplikace, zejm. Kotlíkové dotace a Středočeské jízdné, kdy prostřednictvím formulářů přijímá od občanů Středočeského kraje žádosti o dotace a dary.
Předmětem této veřejné zakázky je zakoupení licence programového vybavení, nákup přístupových licencí pro 50 uživatelů Formulářových systémů, nákup souvisejících služeb (tj. zajištění provozu, podpory a úprav programového vybavení dle potřeb) a požadavek na zpracování návrhu na formulářové řešení pro evidenci projektů dle zadání v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Parametry podpory jsou popsány v návrhu smlouvy, jenž je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace, předmětem úprav je frontend a backend aplikací provozovaných na platformě programového vybavení v rozsahu 40 MD, které budou čerpány dle potřeb zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 975 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor informatiky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Středočeského kraje - Podatelna, více ve výzvě k podání nabídek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky