Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup licencí formulářového software a souvisejících služeb
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Na základě Smlouvy o dílo a licenční smlouvy z roku 2017 obdržel zadavatel právo k užívání (licenci) programového vybavení Software602 FormFlow Server, Software602 FormApps Server (dále též „programové vybavení“). Na této platformě zadavatel provozuje stěžejní aplikace, zejm. Kotlíkové dotace a Středočeské jízdné, kdy prostřednictvím formulářů přijímá od občanů Středočeského kraje žádosti o dotace a dary.
Předmětem této veřejné zakázky je zakoupení licence programového vybavení, nákup přístupových licencí pro 50 uživatelů Formulářových systémů, nákup souvisejících služeb (tj. zajištění provozu, podpory a úprav programového vybavení dle potřeb) a požadavek na zpracování návrhu na formulářové řešení pro evidenci projektů dle zadání v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Parametry podpory jsou popsány v návrhu smlouvy, jenž je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace, předmětem úprav je frontend a backend aplikací provozovaných na platformě programového vybavení v rozsahu 40 MD, které budou čerpány dle potřeb zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Středočeského kraje - Podatelna, více ve výzvě k podání nabídek
Kontakt: Petra Lázničková
e-mail: laznickova@kr-s.cz
tel: 257 280 382
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.02.2019 10:00
Datum zahájení: 18.02.2019 00:00