Smlouva: Nákup licencí formulářového software a souvisejících služeb

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 716
Evidenční číslo: S-0846/INF/2019
Datum uzavření smlouvy: 18.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 975 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 389 750,00
Zadávací řízení: Nákup licencí formulářového software a souvisejících služeb

Název (předmět)

Nákup licencí formulářového software a souvisejících služeb

Stručný popis

Na základě Smlouvy o dílo a licenční smlouvy z roku 2017 obdržel zadavatel právo k užívání (licenci) programového vybavení Software602 FormFlow Server, Software602 FormApps Server (dále též „programové vybavení“). Na této platformě zadavatel provozuje stěžejní aplikace, zejm. Kotlíkové dotace a Středočeské jízdné, kdy prostřednictvím formulářů přijímá od občanů Středočeského kraje žádosti o dotace a dary.
Předmětem této veřejné zakázky je zakoupení licence programového vybavení, nákup přístupových licencí pro 50 uživatelů Formulářových systémů, nákup souvisejících služeb (tj. zajištění provozu, podpory a úprav programového vybavení dle potřeb) a požadavek na zpracování návrhu na formulářové řešení pro evidenci projektů dle zadání v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Parametry podpory jsou popsány v návrhu smlouvy, jenž je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace, předmětem úprav je frontend a backend aplikací provozovaných na platformě programového vybavení v rozsahu 40 MD, které budou čerpány dle potřeb zadavatele.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy