Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4138
Systémové číslo: P19V00000216
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 06.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní památce Zadní Hrádek (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• mozaikovité kosení travobylinného porostu (částečně rákosin) s jeho následným shrabáním a odstraněním pokosené biomasy mimo zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo. Porosty nebudou mulčovány. Mozaika bude spočívat v ponechání cca 1/3 porostu ve formě pásů o šíři cca 3 m. Vynechané plochy se nebudou nacházet v porostech rákosin. V následujících letech budou vynechány vždy na jiných místech. Vynechání ostrůvků s porosty dřevin. Kosení mechanizovaně, podmáčené plochy lehkou technikou či křovinořezem. Termín 15.7. – 15.9. Plocha 1 dle mapové přílohy – rozloha 10,6 ha,
• každoroční pastvu smíšeným stádem ovcí a koz, s ponecháním nedopasků, na dílčích plochách 2, 3 a 4 (svažitý terén), v termínu od poloviny května do konce června, plocha 10 ha;
• 2 x ročně sečení míst s výskytem třtiny křovištní, včetně okamžitého odstranění vzniklé biomasy z plochy ZCHÚ, na dílčí ploše 4 (svažitý terén), v termínech 1. seč konec května a 2. seč v září, plocha 0,1 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 313 678 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Středočeský kraj- Podatelna
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky