Veřejná zakázka: III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3405
Systémové číslo: P18V00001090
Evidenční číslo zadavatele: VZ-611/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.10.2018
Nabídku podat do: 09.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“): jedná se o realizaci opravy stávajících vozovek silnic III/11530 a III/11614 v obci Tetín. Současné vozovky jsou plošně deformované se síťovým rozpadem obrusné vrstvy, čímž dochází k ohrožení bezpečnosti provozu. Povrch komunikací vykazuje příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod. Jedná se o silnice s autobusovou dopravou a intenzivní nákladní i osobní automobilovou dopravou.
Stavební práce budou spočívat v následujících činnostech:
a) odfrézování živičných vrstev v celé šíři vozovky v tl. do 60 mm, vyrovnávka obalenou směsí, obrusná vrstva ACo 11+ v tl. 50 mm a to včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, sanace vybraných částí komunikací, obnova VDZ (část stavby financovaná KSÚS).
b) Ve vybraných úsecích opravy povrchu komunikace budou položeny obruby pro budoucí výstavbu chodníků a zpevněných ploch a s tím související úprava odvodnění komunikace pomocí nových vpustí do dešťové kanalizace, včetně přípojek. Dále dojde ve vozovce k uložení rezervních chrániček pro budoucí rozvoj obce (část stavby financovaná obcí Tetín).
c) Stavba bude prováděna při úplné uzavírce silnice, vhodně rozdělena na etapy s ohledem na zachování dopravní obslužnosti obce Tetín a dále bude realizace jednotlivých etap opravy komunikace koordinována s položením obrub a rezervních chrániček.
d) Součástí je také příprava, projednání a realizace DIO.
e) Stavba bude prováděna po etapách, které budou navrženy s ohledem na zachování dopravní obslužnosti Obce Tetín a dále s ohledem na koordinaci při realizaci objektů Obce Tetín a objektů KSÚS. Návrh etapizace opravy bude schválen Objednateli před zahájením stavebních prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 328 609 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky