Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2999
Systémové číslo: P18V00000684
Datum zahájení: 03.08.2018
Nabídku podat do: 27.08.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní rezervaci Zadní Hrádek (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• v prvním roce jednorázové odstranění náletových dřevin a křovin, s ponecháním rozptýleně 20 % hodnotných keřů a vzrostlých stromů (křovinořez, motorová pila, termín polovina října až polovina listopadu 2018, plocha 4 ha) včetně ošetření čerstvých řezných ploch neselektivním herbicidem;
• druhý až čtvrtý rok odstranění výmladků dřevin a ošetření řezných ploch neselektivním herbicidem (křovinořezem, termín polovina října až polovina listopadu, plocha 4 ha);
• součástí prací je i odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy (dále jen zásah),
• celková plocha zásahu je 4 ha.
Zásah se zhotovitel zavazuje provést ve čtyřech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok počínaje rokem 2018 do roku 2021. Všechny práce budou dokončeny nejpozději do 15. listopadu v každém roce trvání této smlouvy.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 338 843 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky