Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2018 09:01:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 8.8.2018 - Zadní Hrádek.pdf (354.03 KB)