Veřejná zakázka: Dodávka originálních náplní pro tiskárny a kopírovací stroje v letech 2018 a 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2767
Systémové číslo: P18V00000458
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.05.2018
Nabídku podat do: 15.06.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka originálních náplní pro tiskárny a kopírovací stroje v letech 2018 a 2019
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dodávku originálních náplní pro tiskárny a kopírovací stroje v letech 2018 až 2019 v rozsahu dle Přílohy č. 1, kterou účastník nacení a uvede jednotkové ceny za požadované typy náplní a cenu celkem. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 2).
Zadavatel požaduje dodání náplní do tiskáren, kopírovacích strojů a faxů postupně formou dílčích dodávek průběžně během doby trvání smluvního vztahu dle skutečné potřeby a skladovací kapacity a to včetně dopravy do budovy KÚ. Cena bude tedy zahrnovat dopravu do sídla objednatele.
Dílčí objednávky budou vyžádány písemnou objednávkou. Objednatel si vyhrazuje právo odebrat i menší objem než je celková hodnota této VZ. Fakturováno bude vždy jen odebrané množství v cenách dle nabídky předložené vybraným dodavatelem.
Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé vymezení předpokládané charakteristiky a účastník zadávacího řízení je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které však musí v plném rozsahu splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 999 562 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obchodní firma / název: Středočeský kraj – Informační centrum
Ulice, číslo popisné: Zborovská 11
Obec, část: Praha 5 - Smíchov
PSČ: 150 21
Stát: ČR
č. místnosti: 0010
Úřední hodiny:
Po: 7:30 – 17:00 hod.
Út: 7:30 – 16:00 hod.
St: 7:30 – 17:00 hod.
Čt: 7:30 – 16:00 hod.
Pá: 7:30 – 15:00 hod.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky