Smlouva: Část 1 - IT vybavení

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 567
Datum uzavření smlouvy: 17.09.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 933 760,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 549 849,60
Zadávací řízení: Část 1 - IT vybavení

Název (předmět)

Část 1 - IT vybavení

Stručný popis

Zadavatele požaduje dodat 105 kusů PC do 4 počítačových učeben a 13 dalších odborných učeben. Počítačové učebny jsou rozděleny do jedné větší (32 žákovských a 1 učitelský PC) a třech menších učeben (2x18 a 1x20 žákovských a 3 učitelské PC) s předpokládaným vytížením 40 hodin týdně. Do odborných učeben fyziky, chemie, biologie, stavební laboratoře, chemické laboratoře, odborného kreslení, učebna architektury a průmyslového designu, geodézie, stavebních konstrukcí, stavebních materiálů, deskriptivní geometrie, pozemního stavitelství, stavební mechaniky budou pořízeny učitelské stanice po 1ks. Dále budou pořízeny 2 výkonné plottery se skenerem, 33 tabletů a 15 projektorů do odborných učeben.
Pokud nabídková cena účastníka ve vztahu k veřejné zakázce překročí výše uvedenou předpokládanou hodnotu dané části veřejné zakázky, bude taková nabídka vyřazena a účastník z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
  • IČO: 61894371
  • Poštovní adresa:
    Cyrila Boudy 2954
    272 01 Kladno

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy