Veřejná zakázka: III/2015 Dolní Bezděkov, most ev.č. 2015-2 přes potok Loděnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2575
Systémové číslo: P18V00000266
Evidenční číslo zadavatele: VZ-3/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 09.05.2018 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2015 Dolní Bezděkov, most ev.č. 2015-2 přes potok Loděnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Demolice stávajícího objektu mostu. Nový most je navržen jako šikmý, jednopolový, železobetonový rám se zavěšenými křídly. Založení bude na velkoprůměrových pilotách. Rám má šikmé rozpětí 10,75 m. Navazující žb. Křídla jsou půdorysně zakřivena podle trasy silnice. Součástí je i rekonstrukce převáděné silnice III/2015 v kategorii S 6,5/50, v celkové délce cca 100 m. V rámci úpravy silnice bude upraven sjezd na lesní cestu a k pevnostnímu objektu (bunkru). Bunkr, který je technickou památkou je zabudovaný do tělesa silnice III/2015 bude jako součást rekonstrukce mostu ošetřen, opatřen hydroizolací a drenážemi. Pod mostem a v jeho bezprostředním okolí bude vyčištěno a upraveno koryto potoka. Před zahájením stavby zhotovitel provede instalaci DIO a zajistí stanovení pro uzavírku silnice III/2015. Provedení HPM a DSPS oprav mostu. V případě nutnosti zajištění DIO a stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 470 538 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky