Veřejná zakázka: Bezpečnostní a environmentální úpravy inteligentními dopravními systémy na silnicích č. III/3294 a III/3297 - Cerhenice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000051
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1554
Systémové číslo: P17V00000836
Evidenční číslo zadavatele: S-2321/DOP/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 480121
Počátek běhu lhůt: 15.05.2014
Nabídku podat do: 09.07.2014 10:00
Otevírání obálek: 09.07.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bezpečnostní a environmentální úpravy inteligentními dopravními systémy na silnicích č. III/3294 a III/3297 - Cerhenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dopravně bezpečnostní opatření na komunikacích II/3297 a III/3294, které odstraní nebezpečná místa. Dojde k dopravně – bezpečnostním úpravám křižovatek na komunikacích III/3294 a III/3297. V rámci projektu bude provedena demolice domu č. 15, který v současné době vytváří bodovou závadu na komunikaci III/3294. Existenci domu v těsné blízkosti komunikace jsou sníženy rozhledové poměry a tím je vytvářeno potenciální riziko vzniku dopravní nehody. Demolicí bude tato závada odstraněna a vzniknou optimální rozhledové poměry. Další součástí projektu je instalace informativních měřičů rychlosti. Za měřeným úsekem bude osazená světelná signalizace (SSZ), systémem automatické video detekce vozidel překračujících povolenou rychlost SPEEDSTOP mimo obec. Součástí projektu je rovněž realizace světelných křižovatek spolu se zvýrazňujícím nasvícením přechodů pro chodce. Jeden z přechodů bude rovněž vybaven světelnou signalizací, systémem automatické video detekce vozidel překračujících povolenou rychlost SPEEDSTOP, systémem automatického záznamu vozidel při průjezdu na červenou na světelné signalizaci REDCON a zvýrazňujícím nasvícením chodeckého přechodu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 854 148 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky