Veřejná zakázka: Oprava mostu ev.č. 1911-4 za Chrástem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1389
Systémové číslo: P17V00000671
Evidenční číslo zadavatele: VZ-509/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.12.2017
Nabídku podat do: 20.12.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu ev.č. 1911-4 za Chrástem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je rekonstrukce mostu spočívající v odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým, navrženým na normové zatížení. Stávající mostní konstrukce bude odstraněna kromě vnitřních pilířů P2 a P3, které budou sanovány. Novou nosnou konstrukci tvoří spřažená železobetonová deska na nových krajních ŽB opěrách s hlubinným založením. Vozovka na mostě živičná dvouvrstvá. Římsy železobetonové monolitické se zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2 se svislou výplní.
Stavba je dále členěna na stavební objekty:
SO 201 – Most ev.č. 1911-4
SO 901 – Dopravně inženýrská opatření.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v projektové dokumentaci pro provedení stavby vyhotovené společností VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Podbabská 20, 160 00 Praha 6, IČ 60193280, ve stupni PDPS z 09/2016.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 732 987 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky